Jessy Vandervaeren Systemische Counselor

Hallo

Wie ben ik?
Ik ben Jessy en in 2009 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de KHL. Sindsdien ben ik werkzaam in de hulpverlening en vertrouwd met psychosociale begeleidingen van zowel kinderen, jongeren en volwassenen alsook gezinnen (verschillende soorten gezinsvormen) in hun ruimere context. Ik ben momenteel werkzaam binnen de socio-culturele sector, waar ik als voornaamste doelgroep mensen met een migratieachtergrond informeer, ondersteun en begeleid.
Door mijn voorafgaande werkervaringen in de jeugdhulpverlening hebben de thema’s, waarmee gezinssystemen mee geconfronteerd werden, er mee voor gezorgd dat ik mij steeds ben blijven bijscholen in langdurige opleidingen. Ik ben mij gaan verdiepen in traumaverwerking, sociale en familiale bemiddeling en nu ben ik mijn opleiding van systemische counseling aan het afronden.

Wat doe ik?
Concreet betekend systemisch werken dat er in de individuele gesprekken niet enkel naar het individu wordt gekeken maar ook naar de ruimere context (kerngezin, gezin van herkomst, familie, andere belangrijke personen) en de onderlinge interacties binnen dat systeem. In de gezinsgesprekken geeft het de mogelijkheid om als gezin bepaalde interacties en gedragingen beter te begrijpen en/of betekenis aan te geven. Het herkennen is een volgende stap om te werken naar verandering(en).
Ik werk niet enkel op basis van gebruik van taal maar hanteer in overleg ook creatieve methodieken om op een andere manier naar de situatie te kijken en in gesprek te gaan.

Praktische informatie
Ik bied zowel individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen alsook koppel- en gezinsbegeleiding. Bij een intakegesprek wordt uw vraag en/of moeilijkheden in kaart gebracht. Er is nadien de mogelijkheid om te beslissen of we samen het begeleidingstraject opstarten.
De gesprekken kunnen doorgaan in het Nederlands, Frans en Engels. De prijzen liggen lager omdat er geen tussenkomst van de mutualiteit is.

Individuele sessies: (50 minuten – 50 euro)
Intakegesprekken, koppel- en gezinsbegeleiding: (75 minuten – 65 euro).
Indien u nog vragen heeft of een afspraak wenst, neem gerust contact op.

jessy.vandervaeren@praktijkanka.be
+32 498 63 19 14