Chaimae Haji Klinisch Psycholoog

Hallo, bonjour, merhaba, salam!

Mijn naam is Chaimae Haji en ik ben afgestudeerd als klinische psycholoog aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ook ben ik erkend als psycholoog bij de psychologencommissie. Gedurende mijn opleiding heb ik reeds verschillende ervaringen opgedaan en mijzelf verdiept in het werken met allerlei problematieken (stress, depressieve klachten, angststoornissen, emotionele moeilijkheden, trauma, faalangst, neuropsychologische problematieken, laag zelfbeeld …). Kortom, je kan bij mij terecht met heel wat verschillende psychologische moeilijkheden. Hierbij vind ik het ook zeer belangrijk om cultuursensitief te werk te gaan, m.a.w. door bewust te zijn dat ieder individu een andere cultuur kan hebben (andere waarden, normen, gedachten …) en hiermee rekening te houden gedurende onze sessies. Daarbij hecht ik ook belang aan onze therapeutische relatie, waarin zowel veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Iedereen ervaart wel eens moeilijkere periodes in zijn/haar leven. De ene keer lukt het wel om op eigen kracht weer boven op te komen. Echter is er soms meer nodig. De stap om professionele psychologische hulp te zoeken is zeker niet altijd even gemakkelijk, maar soms wel nodig voor je mentale gezondheid (die net even belangrijk is als je fysieke gezondheid). Ik bied zowel individuele begeleiding aan kinderen, jongeren als (jong)volwassenen. Verder kan je bij mij ook terecht voor psychodiagnostiek. De sessies kunnen doorgaan in het Nederlands, Frans en Engels. Zowel reële afspraken als online contacten zijn mogelijk.

In een eerste gesprek verkennen we samen wat er aan de hand is en zullen we op zoek gaan naar een gepaste manier om je moeilijkheden aan te pakken. Ik werk vraaggericht, dit betekent dat jij controle hebt over waarmee je geholpen wordt en niet andersom. Na een eerste gesprek zal ik, indien we beiden beslissen om samen verder te gaan, trachten mijn hulpaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op jouw vragen en noden. Dus heb je een luisterend oor nodig, wil je je hart even luchten of begrijpen waarom je je niet zo goed voelt. Zit je met andere moeilijkheden of heb je bepaalde vragen? Neem gerust contact op met mij (0485 02 74 49) of neem een afspraak op onze website.

chaimae.haji@praktijkanka.be

+32 485 02 74 49